VAR verklaring

Als je als zzp’er of als freelancer aan de slag gaat, heb je een VAR verklaring nodig. VAR staat voor ‘Verklaring Arbeidsrelatie’. De centrale vraag hierbij is of je zelfstandig voor je opdrachtgever werkt, of dat je feitelijk een dienstverband hebt. Dit wordt door de Belastingdienst in eerste instantie beoordeeld aan de hand van jouw antwoorden op het speciale aanvraagformulier. Een VAR-verklaring is geldig voor één kalenderjaar.

Verschillende soorten VAR

Er zijn 4 vormen van de VAR. Dat zijn:

  • VAR-loon: Loon uit dienstbetrekking,
  • VAR-row: Resultaat uit overige werkzaamheden,
  • VAR-wuo: Winst uit onderneming en
  • VAR-dga: Inkomsten uit werkzaamheden voor rekening en risico van je vennootschap.

De vraag of je door de Belastingdienst wordt aangemerkt als ondernemer, hangt samen met de volgende aspecten:

  • de mate van zelfstandigheid van je onderneming en je werkzaamheden,
  • het aantal en de categorie – denk aan: particulier of bedrijf – van je opdrachtgevers,
  • de tijd die je in je werk en je onderneming investeert,
  • de financiële situatie (denk aan: risico’s, winstgevendheid en vermogen) en
  • je promotionele activiteiten.

Bij een VAR-wuo word je volledig als zelfstandig ondernemer beschouwd. De opdrachtgever hoeft dan geen loonheffingen in te houden en te betalen over de afgesproken vergoedingen. Bij een VAR-row is die zekerheid wat minder. Je opdrachtgever moet dan van geval tot geval bekijken of er toch sprake is van een zogeheten (fictief) dienstverband. Een VAR-loon betekent, dat de inkomsten door de Belastingdienst grotendeels worden gezien als loon uit dienstbetrekking. De zelfstandigheid als ondernemer staat dan (vanuit dit oogpunt) op een laag pitje. Als directeur-grootaandeelhouder van een BV – en dat kan voor startende ondernemers zeker van toepassing zijn – kun je een VAR-dga krijgen.

De aanvraag
Via de website van de Belastingdienst kun je een formulier invullen en verzenden om een VAR verklaring aan te vragen. Dit kan voor het lopende kalenderjaar op ieder moment. Een aanvraag voor een volgend kalenderjaar is mogelijk vanaf 1 september.

M.i.v. 1 januari 2015 wordt op de website van de Kamer van Koophandel een speciale module in gebruik genomen. Daarmee kan de opdrachtgever nagaan in hoeverre de opdrachtnemer als zelfstandige is aangemerkt. Vanaf dat moment is niet de opdrachtnemer, maar de opdrachtgever aansprakelijk voor de informatievoorziening.

Zoeken