Startervoordelen

Veel mensen zijn bang voor de blauwe envelop. Die brengt (in de publieke opinie) alleen maar kommer en kwel. Maar is dat voor de startende ondernemer ook zo? Goedbeschouwd is er (in elk geval op dit moment) fiscaal juist ruimte gecreëerd om ondernemend Nederland een impuls te geven. We schrijven “op dit moment”, omdat in politiek Den Haag dit jaar een discussie is losgebarsten rondom de houdbaarheid van deze voordelen.

De voordelen op een rijtje
Startende ondernemers kunnen gebruik maken van een aantal financiële voordelen die de Belastingdienst biedt. Te denken valt hierbij aan:

 • de zelfstandigenaftrek,
 • de startersaftrek,
 • de startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid,
 • meewerkaftrek,
 • de mkb-winstvrijstelling en
 • de investeringsaftrek.

Daarnaast zijn er in voorkomende gevallen nog verschillende subsidiemogelijkheden. Het starterskrediet – bij start vanuit een ww-uitkering of als arbeidsgehandicapte – is er hier één van.

Voordelen uitgelicht
De voordelen voor ondernemers worden berekend bij de jaarlijkse aangifte voor de Inkomstenbelasting.
Een algemene voorwaarde om in aanmerking te komen voor deze voordelen is, dat je door de Belastingdienst moet zijn aangemerkt als ondernemer voor de Inkomstenbelasting. Hieronder lichten wij de diverse voordelen kort toe.

Zelfstandigenaftrek

Belangrijk voor deze aftrek is, dat je voldoet aan het zogeheten ‘Urencriterium’. Dit houdt in dat je per jaar tenminste 1.225 uur feitelijk aan het ondernemen besteed hebt. Dat komt in een heel kalenderjaar dus neer op gemiddeld 24 uur per week.
Om een financiële indicatie te geven: in 2013 geldt een zelfstandigenaftrek van maximaal € 7.280,-. De hoogte van de individuele aftrek is nooit meer dan de winst van de onderneming. Indien nodig kan een eventueel ongebruikt deel van de zelfstandigenaftrek in de komende 9 jaar alsnog worden verrekend.

Startersaftrek

De startersaftrek is een verhoging van de hiervoor genoemde zelfstandigenaftrek.
In de eerste 5 jaar van de onderneming kun je maximaal 3 maal startersaftrek genieten. Hierbij wordt de zelfstandigenaftrek verhoogd met (in 2013) € 2.123,-.

Startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid

Start je je onderneming vanuit een situatie van arbeidsongeschiktheid, dan is er een speciale regeling. Ook deze regeling geldt alleen in de eerste 5 jaar van de onderneming. Je hoeft hiervoor niet volledig aan het ‘Urencriterium’ van 1.225 uur te voldoen. In dit geval is 800 uur voldoende.
Enkele andere specifieke voorwaarden zijn:

 • (uiteraard) het recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering en
 • er is geen sprake van een zogeheten geruisloze terugkeer uit een BV.

Ook deze aftrek is hooguit 3 maal te realiseren. De per keer aflopende bedragen zijn (in 2013) € 12.000,-, resp. € 8.000,- en € 4.000,-.

Meewerkaftrek

Voor het meewerken van je fiscale partner kun je – mits je recht hebt op zelfstandigenaftrek – ook een bedrag aftrekken van de winst. Als je fiscale partner tenminste 525 uur in een jaar meewerkt en hiervoor minder dan € 5.000,- vergoed krijgt,
geldt er (in 2013) een aftrek van 1,25% tot 4% van de winst. Het exacte percentage is afhankelijk van het aantal gewerkte uren.

Mkb-winstvrijstelling

De mkb-winstvrijstelling geldt voor iedere ondernemer als aftrekpost op de winst. Voor 2013 is deze vastgesteld op 14%.
Dit percentage wordt berekend over de winst na aftrek van de hiervoor genoemde vormen van ondernemersaftrek. Deze vrijstelling is (echter) ook van toepassing als je geen winst, maar verlies maakt.

Investeringsaftrek

Om het investeringsklimaat in Nederland te steunen, zijn er 3 vormen van investeringsaftrek in het leven geroepen, die wij hier alleen kort benoemen. Dit zijn:

 • de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek,
 • de energie-investeringsaftrek en
 • de milieu-investeringsftrek.

Aan die laatste is ook de VAMIL-regeling – m.b.t. willekeurig afschrijving – gekoppeld.

Zoeken