Stappenplan eigen bedrijf starten

Je wilt je eigen bedrijf starten, maar… hoe doe je dat? Wat komt daar allemaal bij kijken? Om te beginnen zetten we hieronder een aantal stappen op en rijtje. Elke stap wordt kort toegelicht en een aantal ervan worden op de volgende pagina’s verder uitgediept.

1. Het ondernemingsplan

De opening van het traject is de opstelling van je ondernemingsplan; een plan dat uit drie hoofddelen bestaat.

Jij als ondernemer
Allereerst is er de drijfveer. Waarom wil je een bedrijf beginnen? Wat is je uitgangssituatie?
Er zijn her en der verschillende (ook digitale) mogelijkheden om jouw ondernemerskwaliteiten te testen. Het is goed om dit vooraf in kaart te brengen. Zowel van je sterke als van je zwakke kanten moet je je terdege bewust zijn. Je staat er in ondernemersland op zich nooit alleen voor, maar je moet wel weten wat jouw plek in dat ‘land’ is.

Je markt en je strategie
Vervolgens komen de vragen aan de orde:

  • Wat wil je gaan doen? Welk product of dienst ga je leveren?
  • Aan wie?
  • En hoe ga je dat dan doen?

Gedeeltelijk wordt dit natuurlijk bepaald door je eigen ambities. Om je onderneming een succes te laten zijn, zijn de wensen en behoeften van je (potentiële) klanten op de lange duur echter leidend. In het onderdeel Marketing worden elders op deze site een aantal aspecten uitgediept.

De financiën
Geen enkele onderneming kan zonder geld, zonder startkapitaal. Geld is de motor van de economie en dus heb je daar mee te maken. De financiële onderbouwing van je plannen – in de vorm van een begroting en een financieringsplan – is dan ook essentieel.

2. Hoe treed je naar buiten?

Met een bedrijf zonder naam zul je geen grond onder de voeten krijgen. Een goede, passende en unieke bedrijfsnaam is dan ook een bijzondere keuze.
Daarnaast is het ook van belang om na te denken over de rechtsvorm van je onderneming. Hier wijden wij op deze website een aparte pagina aan. Ook kun je in dit stadium gaan nadenken over je huisstijl. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het ontwerpen van je logo, visitekaartjes, etc. Indien nodig kun je hierover natuurlijk in overleg gaan met een deskundige.

3. Algemene voorbereidingen

Voor je daadwerkelijk van start gaat, is het ook belangrijk om aan de volgende punten te denken:

  • de fiscale rechten en plichten,
  • het voeren van je (bedrijfs)administratie,
  • je verzekeringen,
  • eventueel noodzakelijke vergunningen en
  • de algemene voorwaarden.

De eerstgenoemde drie punten worden onder Belastingen, Administratie en Verzekeringen nader uitgediept. Vergunningen zijn in sommige bedrijfstakken – denk bijvoorbeeld aan de horeca – noodzakelijk. In elk geval is het goed om (ook op het gebied van huisvesting) hier altijd onderzoek naar te doen.

4. Officieel van start

Heb je alle voorbereidingen getroffen, dan kun je je naar de startblokken begeven. Je kunt nu naar de Kamer van Koophandel om je bedrijf in het Handelsregister te laten inschrijven. Ook bij de Belastingdienst (mogelijk via de KvK) en soms bij bedrijfsschappen e.d. kun je je onderneming nu aanmelden.

5. Je eerste klanten/opdrachtgevers

Nu je uit de startblokken komt, is het belangrijk om snel je eerste klanten/opdrachtgevers te vinden. Deze stap diepen we verder uit op de pagina’s over Marketing.

Zoeken