Rechtsvormen

Als je wilt gaan ondernemen en je wilt je inschrijven bij de Kamer van Koophandel, moet je het antwoord op deze vraag kennen. Je moet weten welke mogelijkheden er zijn en wat de verschillen zijn. We helpen je hier graag een eindje op weg.

De rechtsvormen op een rijtje

Het belangrijkste onderscheid op dit punt is de rechtspersoonlijkheid. Veel starters kiezen voor:

  • de eenmanszaak.
    Zeker als zzp’er is dit een heel goede en logische keuze. Echter, dit is wel een onderneming zonder
    rechtspersoonlijkheid. Oftewel, het zakelijk en het privévermogen van de ondernemer worden niet
    gescheiden. Datzelfde geldt overigens ook bij een groep samenwerkende ondernemers in:
  • de maatschap
  • de vennootschap onder firma en
  • de commanditaire vennootschap.

Kenmerken

Oprichting
Een eenmanszaak kun je relatief eenvoudig oprichten. Wanneer je verschillende (soorten) activiteiten gaat verrichten, kun je onder verschillende handelsnamen werken. Er kan bij de Kamer van Koophandel echter slechts één eenmanszaak per persoon worden ingeschreven. Bij de Vennootschap onder Firma (VoF) en de maatschap komt er iets meer bij kijken. Deze rechtsvormen zijn een samenwerkingsverband tussen twee of meer individuele personen. De afspraken tussen deze verschillende ondernemers – vennoten of maten – kunnen het beste in een officieel vennootschaps- of
maatschapscontract worden vastgelegd.

Voor de oprichting van een rechtspersoon – zoals een BV – is de tussenkomst van een notaris nodig. De notaris zorgt – met de ondertekende statuten – dat de vennootschap wordt ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. In de statuten worden allerhande juridische zaken vastgelegd.

Aansprakelijkheid
Bij ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid is of zijn de ondernemer(s) hoofdelijk aansprakelijk op het gebied van de bedrijfsfinanciën. Ook het privévermogen valt op onder de risicofactor van het ondernemen. Rechtspersonen treden als zelfstandige eenheden op in het rechtsverkeer. De ondernemer staat daar dan ook niet gelijk aan de onderneming. Daarom is (in principe) alleen de onderneming aansprakelijk voor de aangegane verplichtingen. Desondanks zijn er aanvullende bepalingen op dit gebied, waardoor ook de DGA (Directeur Groot-Aandeelhouder) en een bestuur niet automatisch totaal gevrijwaard zijn van aansprakelijkheid.

Overige
Ook op overige gebieden – denk aan belasting en verslaglegging – zijn er de nodige verschillen. Daarover vind je elders op de site meer informatie

Zoeken