Personeel aannemen

Op een gegeven moment – en voor sommige startende ondernemers is dat al snel – heb je meer menskracht nodig om je bedrijf te runnen. Je hebt personeel nodig. Maar… wat komt daar eigenlijk allemaal bij kijken?

Personeelsbehoefte
Allereerst moet je natuurlijk weten wáár je hulp bij nodig hebt. Je moet zogezegd functies beschrijven. Daarnaast is het vanzelfsprekend ook nodig te weten hoeveel personeel je nodig hebt en hoeveel geld je ervoor beschikbaar hebt. Op deze manier analyseer je de personeelsbehoefte van je bedrijf.

Regelgeving
Personeelaangelegenheden zijn in diverse wetten en overeenkomsten vastgelegd. De basis voor het arbeidsrecht is te vinden in boek 7 van het Burgerlijk Wetboek. Daarnaast heb je o.a. te maken met wetgeving op het gebied van:

  • arbeidsomstandigheden,
  • arbeidstijden,
  • collectief ontslag,
  • belastingen en
  • sociale verzekeringen.

Tenslotte is in veel bedrijfstakken een cao – collectieve arbeidsovereenkomst – van kracht, waar iedere werkgever zich aan moet houden.

Werving en selectie
Je kunt de werving en selectie van het personeel in eigen hand houden, maar je kunt het ook uitbesteden. Op de pagina Payroll en Uitzendbureau vind je hier meer informatie over.
Kies je ervoor om zelf je personeel aan te nemen, dan kun je natuurlijk een personeelsadvertentie in de krant plaatsen. Je kunt echter ook – en wellicht daarnaast – je netwerk en de social media gebruiken.

Arbeidsovereenkomst
Je keuze voor een bepaalde kandidaat wordt vastgelegd in een door beiden ondertekende arbeidsovereenkomst. Hierin staan behalve de bedrijfs- en de persoonsgegevens o.a. vermeld:

  • de datum van indiensttreding,
  • de termijn van de overeenkomst,
  • de functie,
  • het salaris en
  • de overige (specifieke) arbeidsvoorwaarden.

Vanaf dit moment vormt personeel aannemen een vast onderdeel van je ondernemersactiviteiten.

Zoeken