Minder mensen met een eigen bedrijf in 2014

zzper

In 2013 zijn ruim 150.00 mensen een eigen bedrijf gestart. Ten opzichte van 2012 was dit een stijging van circa 13%. Het grootste deel van deze starters ging in de dienstensector aan de slag. Het starten van een eigen bedrijf is dus ook in economisch slechte tijden nog steeds populair. Het is zelfs zo dat door de economische omstandigheden meer bedrijven worden gestart. Dit heeft als grote oorzaak dat veel mensen die en baan kwijtraken moeilijk aan een nieuwe baan komen en dan op het idee komen om een eigen zaak te starten. Daarnaast is het aantal zzpers sterk toegenomen als gevolg van meer vraag naar flexibiliteit bij werkgevers.

De verwachting is dat de het aantal nieuwe bedrijven in het 2014 weer zal dalen ten opzichte van 2013. Waar in 2013 dus een groei te zien was van 13% zal het in 2014 op circa 8% uitkomen. Bedrijven hebben inmiddels de grootste ontslaggolf gehad en de werkloosheid stijgt minder dan in 2013. Bedrijven nemen weer wat sneller mensen aan en de totale economie zal met circa 0,4% stijgen dit jaar.