Kilometerregistratie

Er zijn verschillende overzichten die je als ondernemer bij moet houden met het oog op de aftrekbaarheid van kosten. Je kunt dan bijvoorbeeld denken aan de gereden zakelijke kilometers.

Zakelijke kilometers
De gereden zakelijke kilometers vormen bedrijfskosten. Maar dan moet je wel aan kunnen tonen dat het om zakelijke kosten gaat. En daarom zijn er specifieke regels. Bovendien moet je – als je in een auto van de zaak rijdt – het aantal zakelijke en privé gereden kilometers bijhouden. Daarom houd je de zogeheten rittenadministratie bij. Je kunt het bijvoorbeeld bijhouden in een Excel overzicht, maar er zijn ook apps beschikbaar voor op je mobiel.

Privé auto en Auto van de zaak
Als je in een privé auto rijdt, mag je zakelijke kilometers tegen € 0,19 declareren. Wanneer je in een auto van de zaak rijdt, krijg je in principe een fiscale bijtelling voor privégebruik. Als je echter aan kunt tonen dat je in een jaar niet meer dan 500 km privé rijdt, blijft die bijtelling achterwege. In beide gevallen levert het bijhouden van een kilometeradministratie dus financieel voordeel op.

Gegevens
De Belastingdienst moet kunnen nagaan in hoeverre je declaraties terecht zijn. Daarom moet je bij een auto van de zaak voor elke rit de volgende gegevens bijhouden:

  • datum en tijd,
  • vertrek- en aankomstadres,
  • kilometerstand aan het begin en het eind van de rit,
  • aantal gereden kilometers en
  • zijn het zakelijke of privé kilometers.

Met het oog op fiscale controledoeleinden moet je bovendien:

  • je agenda of afsprakenboek,
  • de facturen van je garage,
  • tankbonnen en
  • eventuele boetes bewaren

Zoeken