Inkomstenbelasting

Als de Belastingdienst je aanmerkt als ondernemer, geef je je financiĆ«le bedrijfsgegevens op bij de jaarlijkse aangifte Inkomstenbelasting of Vennootschapsbelasting. In principe gebeurt dat – als je bijvoorbeeld zzp’er bent – in de Inkomstenbelasting onder de noemer ‘winst uit onderneming’, of in voorkomende gevallen onder ‘resultaat uit overige werkzaamheden’. De ontvangen VAR verklaring hangt hiermee samen. Is je bedrijf een BV, dan moet je aangifte Vennootschapsbelasting doen.

Inkomstenbelasting

Heb je een onderneming zonder rechtspersoonlijkheid, dan volgt uit de bijgehouden administratie een jaaroverzicht van de (fiscale) inkomsten en uitgaven van je bedrijf. Dit rapport – we noemen het ‘de jaarrekening’ – bevat de informatie, die je nodig hebt voor je belastingaangifte.De jaarrekening bestaat uit een balans en een verlies- en winstrekening. Het geeft eigenlijk een specificatie van de winst (of onverhoopt het verlies) in het (afgelopen) jaar. Dat laatste bedrag dienst als basis voor de belastingaangifte. Overigens spelen de onder de noemers ‘aftrekposten’ en ‘startervoordelen’ op deze site besproken onderdelen ook een aanzienlijke rol bij de bepaling van de fiscale winst en vermogenspositie. Hoe tot de jaarrekening wordt gekomen, wordt elders op deze site besproken op de pagina’s over de Administratie.

Vennootschapsbelasting

Voor een onderneming met rechtspersoonlijkheid – zoals de BV – gelden meer uitgebreide regels met betrekking tot de jaarverslaggeving. Zo moet de jaarrekening van de BV bijvoorbeeld worden gepubliceerd bij de Kamer van Koophandel. Ook zijn er vormvereisten en controle-eisen. Het resultaat van een BV wordt niet belast volgens de Wet op de Inkomstenbelasting. De belasting die hierover geheven wordt is de Vennootschapsbelasting. Enkele onderwerpen die kunnen spelen bij deze belasting – en die we hier niet uitgebreid bespreken, maar slechts noemen – zijn:

  • de fiscale eenheid (moeder- en dochtermaatschappijen) en
  • de deelnemingsvrijstelling.

Zoeken