Belastingaangifte doen

Administratie voeren is iets, waar iedere ondernemer – dus ook jij als starter – mee te maken krijgt. Het is één van de verplichtingen, die de Belastingdienst aan de ondernemer stelt. Maar aan de andere kant, het is natuurlijk ook heel nuttig om te weten hoe je bedrijf ervoor staat. Het is een middel om je bedrijfsstrategie te kunnen bepalen. Elders op deze website geven wij je de nodige informatie over Belastingen. Hieronder belichten wij kort de samenhang tussen de administratie en de belastingaangifte.

De belastingaangiften
Als ondernemer krijg je te maken met de omzetbelasting (btw) en met de inkomsten- of de vennootschapsbelasting. De administratie is de basis voor de aangiften en moet dan ook zorgvuldig, volgens de fiscale regels worden bijgehouden.

De administratie en de BTW
Uit de administratie moet in elk geval eenduidig zijn af te leiden hoeveel BTW je moet afdragen. Daarom moeten zowel de inkomende, als de uitgaande facturen overzichtelijk worden geregistreerd.
Heb je voor je uitgaande facturen te maken met verschillende btw-tarieven, dan moet ook dat gespecificeerd tot uitdrukking komen.

De administratie en de Inkomstenbelasting
De jaarrekening van je onderneming geeft je inzicht in zowel de vermogenspositie, als de winst die je behaald hebt. Deze gegevens heb je – zoals onder ‘Belastingen’ al is aangegeven – nodig voor je belastingaangifte. Onder Administratiesysteem vind je informatie over de inrichting van je administratie en over de keuze voor een (boekhoud)pakket, etc. De samenvatting van de daarin geregistreerde gegevens na afloop van het jaar is de jaarrekening.

Zoeken