Aftrekposten

Belasting betaal je over je inkomsten. Wat betreft je onderneming is dus de winst de bepalende factor.
Dat de omzet verminderd wordt met de kosten om de bedrijfseconomische winst te bepalen is algemeen bekend. Maar… er zijn verschillen tussen de bedrijfseconomische en de fiscale winst. En die verschillen lichten we hieronder kort toe.

Niet alle kosten zijn aftrekbaar
De gemaakte kosten zijn alleen aftrekbaar, voor zover het zakelijke kosten zijn. Je moet iets dus voor je onderneming nodig hebben om de kosten fiscaal af te kunnen trekken. Het klinkt bijna logisch, maar toch is het zo uitdrukkelijk in de belastingwetten vastgelegd.

Sommige kosten hebben zowel een zakelijk als een privé doel. Denk voor deze zogeheten ‘gemengde kosten’ bijvoorbeeld aan:

 • de huur van een pand met zowel een zakelijk als een privé gedeelte,
 • de kosten van je telefoon, of
 • de auto van de zaak.

Wat betreft de gedeelde huisvestingskosten gelden overigens nog diverse andere strikte eisen. De ‘gemengde kosten’ zijn (uiteraard) alleen aftrekbaar voor het zakelijke gedeelte.

Bijzonderheden: ‘Kleding’ en ‘Consumpties, representatie en studie’
Voor sommige kosten gelden bijzondere bepalingen. We lichten er hier een paar uit:

 • Werkkleding:
  Indien je de kleding alleen tijdens je werkzaamheden kunt dragen – bijvoorbeeld een uniform of een overall – zijn de gemaakte kosten hiervoor aftrekbaar. Is er op andere kleding een expliciete verwijzing naar je bedrijf – denk aan een logo – aangebracht van tenminste 70 cm2, dan zijn de kosten ook aftrekbaar.
  Voldoet je kleding hier niet aan, dan zijn de kosten niet aftrekbaar.
 • Consumpties, representatie, studie, etc.
  De hiervoor gemaakte kosten kun je slechts gedeeltelijk aftrekken.
  Er geldt (in 2013) een drempel van € 4.400,-. In principe kun je alleen de hogere kosten aftrekken.
  De Belastingdienst biedt echter een alternatief. Je kunt namelijk ook kiezen voor een standaard gedeeltelijke aftrek van deze kosten. In dat geval breng je (slechts) 73,5% van deze kosten ten laste van de winst.

Aanloopkosten
Bij de start van je onderneming maak je vaak kosten die voor de baat uitgaan. In sommige gevallen kun je de btw over deze kosten alsnog aftrekken. Kosten voor marktverkenning, advieskosten, etc. in de aanloop naar je eigen bedrijf kun je onder bepaalde voorwaarden ook als bedrijfskosten meenemen.
Het is dan ook belangrijk om al in een vroeg stadium zowel de gemaakte kosten, als de gewerkte uren te registreren.

Fiscale reserves
Naast de onder ‘startervoordelen’ genoemde ondernemersaftrek en mkb-winstvrijstelling zijn ook de fiscale reserves:

 • oudedagsreserve,
 • herinvesteringsreserve en
 • egalisatiereserve

afzonderlijke aftrekposten, als je de fiscale winst wilt bepalen.
Deze zullen met name na verloop van een (beperkt) aantal jaren een rol gaan spelen.

Zoeken